Om os

  TELECARE PRODUCTS

TELECARE er betegnelsen for tilbud om ekstern pleje af ældre og handicappede mennesker, og give dem den pleje og beroligelse, der er nødvendig for at give dem mulighed for at bo i deres eget hjem. I sin enkleste form kan det henvises til en fast eller mobiltelefon, der er forbundet til en overvågnings center, gennem hvilken brugeren kan afgive en alarm eller få gensidig kontakt.

Teknologisk mere avancerede systemer bruger sensorer, hvorved en række potentielle risici kan overvåges. Disse kan omfatte fald samt miljøændringer i hjemmet, såsom oversvømmelse, ild eller gaslækage, åbne vinduer eller døre, søvnløshed eller tid til bleskift. Plejen af personer med demens kan blive advaret , hvis personen forlader huset eller et andet defineret område. Når en sensor er aktiveret, sender den et Radio signal til en central enhed i brugerens hjem, som derefter automatisk ringer til et døgnåbent overvågnings center, hvor uddannede operatører kan træffe passende handling.  For GSM enheder sendes signal direkte til omsorg givers mobiltelefon eller  computer.

TELECARE omfatter også stand-alone telecare, som ikke sender signaler til et svarcenter, men understøtter plejere ved at give signal til lokale (in-house) i en persons bosted for at lade omsorg giver vide, hvornår en person kræver deres opmærksomhed.   

Det er vigtigt at bemærke, at “telecare” ikke kun er et advarsels system, hvis noget hænder hjemmefra, men også er en forebyggende foranstaltning, hvorved folk bringes tilbage og vedholdes betryggende i samfundet gennem regelmæssig kommunikation. Der er nu et stort udvalg af teletjenester til rådighed, hvor nogle af de mest kendte er vedhængsalarmer, mobilt telefonsystem, GPS ure, pillefordelere , bevægelsesovervågning, intelligente bleer, falddetektorer og ikke at glemme “telemedicin”, som falder ind under begrebet “TELECARE”. 

Alle spiller en rolle i at bevare folks uafhængighed og give folk mulighed for længst muligt, at bo i eget hjem.

Den teknologiske udvikling ved optimal udnyttelse og samordning muliggøre store besparelser  for samfundet, og samtidig, hvad der forekommer vigtigst, mulighed for at bibringe mange højere livskvaliteter. Der er i samfundet stor debat om netop disse muligheder, men det skorter på virkeliggørelse af disse muligheder ved bred udrulning i kommunerne.

ÆLDRECARE har en filosofi om, at tilbyde en lang række produkter, som finder sin anvendelse indenfor begrebet TELECARE, og som alle taler samme sprog, og med fordel kan implementeres i et netværk, som går fra den enkelte bruger, gennem dennes omsorg giver videre i en kommunes sundhedscenter, og derfra forgrenes til alle grene, som hjemmehjælp, læge, logistik m.v.

Health & Rehab Scandinavia 2020 messe finder sted i tiden 12 – 14. maj d. å. i Bella Center, København.

ÆLDRECARE deltager på Stand E013 Hal C1 hvor  vi udstiller alle vore produkter.

Vi inviterer alle som har en interesse for hjælpemidler og velfærdsteknologi til at besøge messen og vor stand!

Slip for at stå i kø! Udfyld og udskriv dit gratis adgangskort hjemmefra på  www.health-rehab.com.

ÆLDRECARE APS

Greve den 4. marts 2020