APP “TAKIT GPS PRO quick guide og manual”

TASKIT GPS PRO som er registreret som vores varemærke i Danmark, er en unik APP der tilbyder en lang række administrative faciliteter, der dels giver sikkerhed for brugeren, og tillige besparelser i de daglige rutiner. Udnyttelse af alle funktioner er beskrevet i den 26 sider Manual, som er anført i slutningen af denne beskrivelse af “TAKIT GPS PRO” en APP, som kan anvendes i forbindelse med alle vore TAKIT produkter.

Af de mange funktioner der tilbydes skal især nævnes en evigheds kalender “GLEMMER DU, SÅ HUSKER JEG ALT”, hvor hver dags begivenheder kan tastes ind, og derefter afgiver alarm på tidspunktet såvel på produktet, som den tilhørende Smart Phone i tekst og indtalt besked. En gratis funktion, som hos andre udbydere af samme funktion koster  kr. 11.250,00, eller ved abonnement kr. 3.196,00 + månedlig abonnement på kr. 399,00.  

“RemindMyDay” eller “GLEMMER DU, SÅ HUSKER JEG ALT” har alle de funktioner andre kræver store summer for, og som såvel i produktet, som i administrators Smart Phone giver tale besked om de forestående  indtastede begivenheder. Denne funktion er især værdifuld for brugere, der stadig lever i egen bolig og skal huske at indtage medicin, eller på  plejehjem hvor personalet bliver mindet om beboerens medicin indtag, men også alle andre forud indtastede begivenheder der kræver personalets opmærksomhed, er en stor hjælp for personale og administrator

På nedenstående manual kan du slag i slag følge konfigurationen af  produktet, og advarsler om forhold der skal undgås for ikke at skade produktet. 

Vi står altid til rådighed for support ved konfiguration af produktet.

Quick start op Guide af GPS UR
mygps Dansk manual af Takit GPS Plus