Opro9 Bæredygtig Smart Ble til spædbørn og voksne

DKK796.00

Intelligent ble sensor til ældre og Baby

Ryd
Varenummer (SKU): N/A Kategori: Tag:

Beskrivelse

 

“Opro9” DEN ENESTE KLIMATISKE BÆREDYGTIGE BLE på markedet (intet affald)! Findes i 2 versioner!

“Opro9” findes nu i 2 versioner for såvel WIFI-Bluetooth og LoRaWan netværkssystem, hvor Bluetooth løsningen kun har en kort afstands begrænsning mellem produkt og applikation, så har LoRaWan netværkssystem en afstand mellem sensor og applikation på op til 3 km.

Produkter der er baseret på LoRaWan kræver, at der oprettes gateways til netværksserver  i dit område, hvis ikke, kan vi  oprette en sådan med vort komplette Netværks Kit. En lang række kommuner har allerede oprettet gateways, som dækker hele kommunen. En gateway kan dække op til 100 km2.

Opro9 der anvender Bluetooth og dermed en afstand på 10 – 15 meter er fortrinlig til anvendelse i private hjem.

Virkelighed!

1. Øget oplevelse af kvalitet i inkontinenspleje

2. Optimere arbejdsgange

3. Opnå at borger får en mere individuel, faglig og videnbaseret inkontinenspleje

4. Opnå øget velvære hos borger, som følge af ændret indsats og pleje

5. Ændre bletype og gå ned i sugeevne

6. Mindre personaletid til kontrol af bleer

7. Mindre personaletid til færre bleskift

8. Færre lækager

9. Længere nattesøvn øger velvære

Disse 9 evaluerede punkter som rapporten har påvist udmønter sig, foruden borgerens øgede velvære, i en økonomisk fordel, der i forskellige undersøgelser varierer fra kr. 3.650,00 – 7.300,00 pr. borger/år. En win-win proces for en kommune, at implementere den intelligent ble, og med Opro9 beskyttes tillige miljøet!

FACILITETER Opro9!

1. Opro9 Smart ble 1 er “Bæredygtig” (miljøvenlig) idet den er genanvendelig, og således ikke belaster naturen med affald. Når sensor er fjernet fra den brugte ble som destrueres, så genanvendes Opro9 sensor igen og igen. Kun batteri skal udskiftes efter 5 måneders konstant brug.

2. Opro9 Smart ble 1 kan anvendes til alle ikke vævet bleer, og kan benyttes til alle typer bleer uanset størrelse, og er dermed arbejdsbesparende og praktisk i brug, samtidig kan man udvælge bedste og billigste ble, hvilket giver store besparelser

3. Opro9 Smart ble 1 har 4 niveauer som vises på skærm fra smilende – grædende ansigt, samt har advarsel om tid til bleskif som vises på skærm tillige med alarm.

4.Opro9 Smart ble 1 registrerer indsamlede data med valgfri  daglig eller en ugentlig rapport på 168 timers brug, som giver et ret visende mønster, og sparer dermed personalets arbejde med udskrivning af data, og øger sikkerheden for en nøjagtig rapportering om vandladnings mønster og døgnrytmer. Ved udskiftning af Smart phone gemmes oplysninger på Cloud, og kan geninstalleres på den nye telefon.

5. Den ugentlige nøjagtige rapportering er et godt grundlag for, at beregne borgerens toilet mønster og giver mulighed for, at ramme borgerens trang til toiletbesøg og derved mindske forbrug af ble, og derved højne borgerens værdighed, samt tillige spare brug af ble og personaleforbrug. Der er målt mindre ble forbrug på mellem 15 – 50 % ved optimal anvendelse af Opro9.

6. Opro9 Smart ble 1 har konstant temperaturmåling (fra hvert 5. sekund – 2 minutter), og advarer når temperarur måling når et kritisk niveau. Der er lagt vægt på, at borgerens velbefindende er tydelig for personalet, og kan aflæses på smartphone.

7. Anvendelse af Opro9 Smart ble 1 er hygiejnisk, og har Velcro- strips som blot skal vedhæftes ble af Non Woven stof.

8. Opro9 Smart ble 1 har advarsel når afstanden mellem sensor og smart phone er mere end 50 meter, hvorved forbindelsen med  Bluetooth afbrydes. Forbindelsen re-etableres atter automatisk når afstanden mellem sensor og smart phone formindskes.

9.Opro9 Smart ble har management med daglig og ugentlig rapport 168 timer om vand afladnings mønster og bleskift til, at give et realistisk billede, som kan bruges af omsorg giver. PÅ Opro9 kan indstilles den fugtigheds procent, som skal udløse alarm, samt indstille tiden for sensors kontrol af fugtighed fra 5 sekunder til ændring til 2 minutter for at spare strøm.

10. Den ugentlige rapport om adfærds mønster fortsætter automatisk uden at forstyrre brugeren, og kræver selvsagt ingen skift af log efter 72 timer. 

11. Opro9 Smart ble 1 er uhyre let at anvende, idet den blot skal presses mod vilkårligt ble materiale, og derefter hefter til ble med Velcro strips. Den kan anvendes til alle ikke vævet bleer, og  i  alle størrelser, og giver derved mulighed for store besparelser fra 15 og op til 50 %.

12. Opro9 Smart ble 1 er ikke afhængig af ble størrelser, men skal placeres lidt forskelligt til dreng eller pige.

13. Opro9 Smart ble 1 findes i 3 størrelser anvendelig fra spædbørn til voksne.

Vi har således belæg for vor påstand om, at “Opro9 Smart ble 1” er bæredygtig, og har alle de faciliteter, der efterspørges i funktion og økonomi, samt giver bruger den største mulige livskvalitet.

Det er helt op til omsorg giver, hvorvidt alle de faciliteter som Opro9 Smart Ble 1 tilbyder for at fremme borgerens helbred og livskvalitet ved individuel pleje, I stedet for, at lade borgeren hensidde uværdigt i en snavset ble indtil skift efter i forvejen fastlagte rutiner finder sted.

Der er ej heller nogen økonomisk undskyldning for ikke at anvende intelligent ble; idet anvendelsen af Opro9 vil give en besparelse på kr. 7.300,00 pr. bruger/år ved udnyttelse af denne sensors faciliteter, og man opnår foruden brugerens større livskvaliteter ikke, at forurene miljøet!

Den brede opfattelse i offentligheden er, at bleskift foregår individuelt og omgående, men sådant er det ikke i praksis (se evalueringsrapport)? Bleskift foretages ofte efter skematiske rutiner, og så må borgeren forblive i våd ble indtil tiden for det skematiske rutinemæssige skift finder sted, hvilket foruden at være ubehagelig også er nedværdigende, og tillige forøger risikoen for hudsygdomme, samt ofte også unødvendig skift af ble.

Trods alle positive Odds for at anvende intelligent ble, såvel menneskelige som økonomiske er intelligent ble endnu ikke taget i brug på alle vore plejehjem! Opro9 Smart ble 01 har alle de faciliteter, som gør det ganske enkelt at implementere denne på alle plejehjem, og den er en økonomisk gevinst for kommunen, foruden det vigtigste af alt for borgeren, Øget Velvære, og Øget livskvalitet!

 

INSTRUKTIONS Manual: Kan også aflæses på App Opro9 (engelsk).

 1. Gå til App Store “Google Play” og download “Opro9 SmartDiaper” App og installer Bluetooth på din mobil.
 2. Åben batteri dækslet på sensor. Isæt batteri og forsikre dig om plus sidens korrekte placering før låget placeres.
 3. Efter åbningen af App og Bluetooth klik “Get started” i App, og App vil automatisk søge efter nærmeste sensor. sensor har navne formatet “SmartDiaper- XXXX”. Hvis du ikke kan finde nogen sensor automatisk, så klik på Rescan knappen. Hvis du klikker på sensors navn, så vil App guide dig til at tilføje navn og anden information forbunden til sensor. Næste gang du anvender App vil denne automatisk forbinde dig til navn given sensor.
 4. Når App screen forevises og Bluetooth forbindelsens Ikon er blå, så betyder det, at forbindelsen er korrekt, er farven grå betyder det, at Bluetooth forbindelsen er mislykkedes.
 5. Indsæt sensoren i en af silicone dæksler, og sikre dig at den anden gemmes på en plads du kan huske.
 6. I udgaven for børn medfølger 2 størrelser for vedhæftnings strop for henholdsvis babies 0-8 måneder og større til isættelse af sensor.

Brug af Smart Ble 1 til “Non-Woven-Diapers”

 1. Sensoren forbindes til bleen via velcro strips de presses mod bleen og bemærk forskellen mellem dreng og pige, og bemærk at den ringe størrelse giver mindre ubehag ved brug.
 2. Ved sensorens forbindelse til ble vil App først vise den øjeblikkelige temperatur og fugtighed i en grå tone og efter at værdierne er blevet registreret skifter farverne til blåt og indikerer, at sensoren nu har registreret bleens nuværende tilstand.
 3. Appen registrerer temperatur og vådhed i 4 niveauer. Når konditionen når det 4. niveau vil App give Alarm og vibrere (dette kan ændres gennem “Setting Page”
 4. Efter skift af ble, så husk, at fjerne sensor fra den gamle ble, og placer sensor på det foreskrevne sted på den nye ble! Kast ikke sensor bort med den gamle ble!
 5.  Efter skift pres knappen “Chance Diaper”. Sensoren vil begynde, at analysere de øjeblikkelige temperaturer og fugtighed igen, og gennem dette tidsforløb vil App indikere at behandle data, og temperatur og fugtigheds værdier vil atter blive fremvist i grå farve.
 6. Der er flere evalueringer se www.vi-s.dk/download udarbejdet af 7 kommuner i 2016 og en anden fra Aarhus kommune i oktober 2015 www.velfaerdsteknologi.aarhus.dk/media 7910/intelligent-ble-projektafslutningsrapport-oktober-2015.pdf
 7. Økonomi, der strækker sig fra den mindste beregning på besparelse kr. 2,20 pr. bruger/døgn og til kr. 7.300,00 bruger/år, men det er klarlagt, at bleforbruget er reduceret med mindst 15 %, samtidigt med et reduceret personaleforbrug, så anvendelse af smart ble er en god investering for det offentlige.
 8. Livskvalitet for brugeren, de mange foretagne rapporter udviser en klar tilkendegivelse fra brugeren, at brugen af smart ble giver større værdighed, større velvære ved brug af mindre ble, og større mulighed for rettidig toiletbesøg, og dermed formindsket brug af ble, mindre risiko for urinvejs sygdomme og hudlidelser, og såfremt omsorgs personale omlægger faste rutiner til individuel omsorg ved varsko om ble skift, hindrer den længere tid i våd ble, og ved temperaturmåling tillige varsko om mulig kritisk situation.
 9. Prissætning er sat med ønsket om, at prisen ikke skal være en hindring for at personer med inkontinens problemer får mulighed for en større sundhed, og højere livskvalitet.

Troubleshooting tips og advarsler  er indlagt i emballage.

 

At slå Odds

ÆldreCare er på en mission for at tackle en global udfordring, som vi alle står overfor; nemlig, den eksplosive stigning i ældre befolkningen kombineret med manglen på sygeplejersker og medicinsk personale.

Bag vores teknologi og vores strategi som virksomhed er altid en vigtig retningslinje: Mennesket først, især når de ringe økonomiske omkostninger er holdt op mod livskvaliteter.

Smart Ble  1, er endnu et  innovativt produkt indenfor velfærds teknologi, der bidrager til bedre livskvaliteter for personer, med inkontinens . Foruden at forhøje brugerens værdighed, så giver produktet brugeren en større velvære og sikkerhed for at undgå infektioner, udslæt og andre hudlidelser af forskellig art ved hurtig skift af brugt ble. Den registrerer ligeledes brugerens temperatur og advarer derved om kritisk tilstand, såfremt temperaturen kommer i for højt leje.

Smart Ble 1 er den eneste BÆREDYGTIGE INTELLIGENTE BLE på markedet, idet sensoren genbruges igen og igen og blot vedhæftes på den vilkårligt valgte ble med Velcro-strips, og kun skal have udskiftet batteri efter 5 måneders brug. Ingen miljøforurening ved bortskaffelse af sensortråde og plastic.

ÆldreCare smart ble består af 2 forskellige systemer, hvoraf den ene vil være på markedet i 1. kvartal 2020, medens den anden Smart Ble 1 allerede er på markedet og kan leveres med dags varsel. Smart Ble 1 der er leverings klar  kan have op til 5 units på en og samme smart phone og fås til såvel i en udgave til såvel voksne som børn, medens det kommende produkt Smart Ble 2 er webbasseret med et større antal  brugere på samme monitor, og er især som skabt for hospitaler og plejehjem. Som den eneste intelligente ble på markedet, advarer denne tillige om tilfælde af afføring i bleen, samt advarer om andre for brugeren skadelige tilstande, som omsorggiver bør tage vare på og tillige historik som omsorggiver kan anvende som journal, og mønster for tidspunkt for brugerens toiletvaner, og derved reducere forbrug og ubehag.

Smart Ble 1, Bluetooth sensoren er en optimal måde at styre og blive mindet om når en ble skal skiftes . Udskiftningen bliver styret af en IOS eller Android App som via Bluetooth får besked fra ble sensoren, at nu er det tid til at skifte ble, og den er i høj grad med til at sikre en højere hygiejne.

Smart Ble 1 har en ugentlig registrerings rapport (168 timer), som giver et mere nøjagtigt mønster over borgerens toiletvaner og dermed større mulighed for at ramme borgerens trang til toiletbesøg og dermed spare forbrug af bleer.

Smart Ble 1, App har historik som kan anvendes, såfremt man ønsker at kortlægge de tidspunkter, hvor bleen bliver udnyttet og derefter ønsker at danne sig et mønster om brugerens adfærd, ja om ønskes, at kortlægge tidspunkter for brugerens normale  trang til toilet besøg hvorved brug af ble reduceres med ca. 15 %.

Smart Ble 1, har således ikke alene en praktisk anvendelse, men tillige muligheder for at give information om de hændelser, der kan være vigtige i omsorg for brugeren. Hertil kommer, at brugen af Smart Ble vil være en lettelse for omsorggiver, og spare tid for brug af personale, samt sikkerhed for brugeren idet Smart Ble giver notifikation når forbindelsen til Bluetooth afbrydes når der er større afstand end 30 meter mellem Sensor og Smart Phone.

Smart Ble 1, findes i 2 størrelser til små børn fra 0-8 måneder og ældre børn i samme emballage, og endvidere en voksen udgave.

 

 

Ble Sensoren giver automatisk besked via app, hvis man kommer ud af kontakt med sensoren (30 meter).

Appen har også Log historik , således at man kan se om brugeren har en unormal toilet vane. oplysninger som kan være til gavn for omsorggiver eller lægen

Sensoren kan ikke anvendes til vævet ble typer.

 

Sensoren er CE godkendt til brug i EU og bruger almindelig CR 2032 Lit Battery , som rækker til 5 måneders forbrug , før  det skal udskiftes. Blutooth 4.0 rækkevide er ca 30 Meter

DIPLOMER

2016 Top 100 innovation product

2016 Golden Point Design Award

2017 German Red Dot Award

2018 Taiwan Exellence Award

UDSTILLER på Health & Rehab Scandinavia, Bella Center, København i tiden 12 – 14. maj 2020 STAND E0013,

Yderligere information

Ble sensor type

Til børn, Til voksen

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Opro9 Bæredygtig Smart Ble til spædbørn og voksne”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *